17.03

Тема: Комбінаторика, комбінаторні правила суми і добутку.

Класна робота- §21 опрацювати, вивчити правила.    №896,900,902,904.

Домашня робота- №901, 903.

18.03

Класна робота- №906,907,908.

Домашня робота-№ 909, 911.

31.04 

Тема: Поняття про теорію ймовірностей.

Класна робота- §22 опрацювати, вивчити правила.    №931,933,940.

Домашня робота- №941, 944.

01.04

Тема: Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

 Класна робота-- §23 опрацювати, вивчити правила.       №958,962,964.

Домашня робота-№ 961, 963.

07.04-08.04  

Тема: Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки.

1. Прочитайте §24 стр.219 підручника, вивчіть правила.

2. Перегляньте відео урок за посиланням:

3. Розв’яжіть вправи №994,996,999,1001.

14.04          Тема:Способи подання даних та їх обробки.

                    Класна робота- §24 повторити. №995,997.

                    Домашня робота- №998.

15.04           Тема: Самостійна робота №9

1. У Софійки є 4 спідниці і 5 блузок. Скількома способами Софійка може скласти собі костюм з однієї блузки і однієї спідниці?

2. Магазин «Світ електроніки» продав таку кількість планшетів: у понеділок  - 7, у вівторок – 5, а в середу – 8. Побудуйте гістограму кількості планшетів, що продавав магазин протягом трьох днів.

3. З натуральних чисел від 1 до 16 студент навмання загадав одне. Яка ймовірність того, що це число є дільником числа 16 ?

4. Під час трренування з кулькової стрільби майстер спорту Дмитро влучає в мішень з імовірністю більшою за 0,8, але меншою за 0,85. Скільки приблизно пострілів виконав він під час тренування, якщо 20 з них були влучними?

 

 

Контрольна робота №6

Тема: «Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики»

Завдання 1 – 6. Оберіть один із 4 варіантів відповіді:

7. (2б) У класі 15 хлопців і 12 дівчат. Скількома способами можна вибрати: а) хлопця; б) дівчину; в) одного учня цього класу; г) двох учнів — хлопця й дівчину?

8.(2б) В ящику 30 куль: 14 зелених і 16 чорних. З ящика навманнявиймають одну кулю. Визначитиймовірність того щоця куля:

а) зелена, б) чорна, в) біла.

9.(2б)Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тис. грн): 21, 19, 17, 23, 18, 22, 25, 20, 19, 18, 24, 21, 23, 17, 24, 25, 19, 20, 18,22.Скласти варіаційний ряд вибірки.Обчислити моду, медіану, середнє значення вибірки.Побудувати гістограму.

28.04 .- 29.04.      Тема: Повторення. Формули скороченого множення та їх застосування.

1. Переглянути відео уроки за посиланням:

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRFBSTAoHEg 

Приклади розглянуті в цих уроках записати в зошити.

05.05  Тема: Повторення - розв’язування раціональних рівнянь.

Переглянути відео урок:

Розв’язки записати у зошит.

06.05 Тема: Повторення – розв’язування квадратних рівнянь.

Матеріал для вивчення теми

 

12.05

Тема: Нерівності. Розв'язування лінійних нерівностей та їх систем.

  1. Повторити основні властивості нерівності §6 стр.41 підручника.

  2. Переглянути відео уроки за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=-0p393AW0BU

https://www.youtube.com/watch?v=s6QwRYBhIYA

https://www.youtube.com/watch?v=RZdHAulpVeA

  1. Розв’язати №194, 203, 205, 238.

  2. Виконати тест за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=862697

 

 

Річна контрольна робота

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8420943