17.03

Тема: «Основні групи організмів6 бактерії, археї, еукаріоти.»

Д\З опрацювати параграф, конспект уроку,

відео

19.03

Тема: «Огляд основних біологічних таксонів»

Д\З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

Відео

31.03

Тема : «Гени структурні та регуляторні»

Д/З опрацювати параграф, конспект уроку,

Відео  

02.04

Тема: «Екосистеми. Різноманітність екосистем.»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

Відео  

09.04

 

Тема: «Харчові зв’язки, потоки енергії та коло обіг речовин в екосистемі»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

 Відео

14.04.20

Тема: «Стабільність екосистеми та причини її порушення»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

Відео 

16.04.20

Тема: «Біосфера як цілісна система»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

Відео

21.04.20

Тема: «Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку, зробити проект

23.04.20

Тема: «Введення в культуру рослин, одомашнення тварин»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,

Відео

28.04.20

Тема: «Поняття про селекцію»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку, зробити проект

30.04.20

 

Тема: «Огляд традиційних біотехнологій»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, конспект уроку,