Не забувайте, виконувати завдання у віртуальному кабінеті на платформі Google classroom.

Всю необхідну інформацію для підготовки до уроків ви зможете знайти на моєму блозі https://skarbnichka7.blogspot.com/ у розділі Дистанційне навчання, а також на моїй сторінці у Фейсбуці.


16.03.-19.03. 

Леся Українка. Драма-фієрія "Лісова пісня" прочитати та переказувати. Зробити аналіз (письмово). Цитатна характеристика Мавки, Лукаша, Килини (письмово).

30.03

Підготувати доповідь «Символізм як різновид модернізму». Стр 203 опрацювати.

31.03

Стр 199 – 202 опрацювати. Створити фейсбук сторінку  Володимира Винниченка, стр 202 пит 1-4 (пис)

01.04 – 02.04

Прочитати та проаналізувати письмово новелу В.Винниченка «Момент» ( Із оповідань тюремної Шахерезади).

06.04

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Твір – характеристика персонажа новели «Момент».

Завдання: Написати твір – характеристику будь – якого персонажа новели письмово у зошити.

07.04 – 08.04

Тема: Павло Тичина. Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики.

Завдання. Опрацювати біографію П.Тичини. Скласти Фейсбук сторінку письменника. Зробити презентація до теми. Підготувати доповідь на тему «Особливості поетики П.Тичини»,  виписати в зошит та вивчити термін: символізм.

09.04

Тема: Збірка «Сонячні кларнети» - подія європейського масштабу.

Завдання: Опрацювати матеріал підручника. Зробити аналіз збірки (письмово), виразно читати та аналізувати віші поета, 2 вірші на вибір проаналізувати (письмово)

13.04  - 14.04

Тема: Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…», « Пастелі»

Завдання: Виразно читати  поезію П.Тичини, зробити аналіз двох віршів на вибір письмово, опрацювати матеріал підручника.

15.04

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом.

Завдання. Написати асоціативний етюд до художнього образу арфи.

16.04

Тема: Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження.

Завдання: Виразно читати вірш, зробити аналіз письмова, вірш «О панно Інно…» вивчити напамять.

Відеоуроки до уроків ви зможете знайти на моєму блозі.

21.04

Тема: П.Тичина «Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно – символічне вираження ідеї твору.

Завдання: Виразно читати  поезію П.Тичини, зробити аналіз  вірша письмово опрацювати матеріал підручника.

22.04

Тема: Василь Стус та Павло Тичина: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави» (оглядово).

Завдання: опрацювати матеріал підручника , написати твір відгук про творчість Павла Тичини.

23.04

Тема: Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство.

Завдання: Прочитати симфонію, зробити аналіз письмово. Вивчити термін поема – симфонія.

 

27.04 – 28.04

Тема: Симфонія «Сковорода». Афористичність, алегоризм  і символізм поеми. Ідея вічного пошуку вічної гармонії  буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора.

Завдання: Аналіз поеми письмово, Скласти сенкан зі словом «гармонія».

Переглянути бук трейлер до твору 

Пройти тестування https://naurok.com.ua/test/pavlo-tichina-poema-simfoniya-skovoroda-281205.html результат сфотографувати на надіслати мені по Вайберу.

29.04

Тема: Підготовка до контрольної роботи.

Завдання: повторити  творчість В.Винниченк, П.Тичини. Повторити терміні: символізм, неоромантизм, алегорія, симфонія, поема – симфонія. Всі необхідні матеріали для підготовки ви зможете знайти на моєму блозі та в Classroom

30.04

Тема: Контрольна робота за творчістю В.Винниченк, П.Тичини.

Завдання: Виконати контрольну роботу на платформі  Classroom

04.05

Тема: Урок позакласного читання. С.Процюк «Десятий рядок»

Завдання: написати відгук на прочитаний твір.

05.05

Тема: Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця.

Переглянути біографія митця 

 Переглянути 

Завдання: Опрацювати біографію. Створити Фейсбук сторінку письменника.

06.05

Тема: Трилогія про Івана Мазепу у з-х томах і 5 –ти книгах. Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини.

Завдання: Прочитати роман, зробити аналіз твору письмово, вивчити терміни: трилогія, поняття хронотипу, історичний роман.

Перевір себе https://naurok.com.ua/test/bogdan-lepkiy-motrya-8708.html результат сфотографуте та надішліть мені по Вайберу.

07.05

Тема: Історичні факти і художній вимисел у трилогії. Образ степу у романі й українській літературній традиції та фольклорі.

Завдання: Письмово історична основа роману, виписати опис степу, скласти Сенкан зі словом «краєвид».