13.03

Тема: «Голонасінні»

Д/з параграф 42, заповнювати зошит

Відео 

18.03

Тема: « Покритонасінні, або Квіткові»

Д\З опрацювати матеріал параграфа 43, робота в зошиті,

Відео

20.03

Тема: «Сільськогосподарські рослини»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 44, робота в зошиті,

відео

01.04

Тема: «Екологічні групи рослин»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 45, робота в зошиті.

Відео 

03.04

Тема: «Рослинні угрупування»

Д/З опрацювати матеріал параграфа, робота в зошиті,

Відео 

08.04

Тема: «Типи рослинних угрупувань»

Д/З опрацювати матеріал параграфа45, заповнити зошит,

 Відео

10.04

 

Тема: «Значення рослин для життя на планеті Земля»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 46, заповнити зошит,

Відео

15.04.20

Тема: «Загальна Характеристика грибів»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 47 , конспект уроку,

Відео

17.04.20

Тема: «Екологічні групи грибів»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 48, конспект уроку,

Відео

22.04.20

Тема: «Лишайники - приклад симбіотичних організмів»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 54 , конспект уроку,

Відео  

24.04.20

Тема: «Шапинкові гриби»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 49, конспект уроку,

Відео 

29.04.20

Тема: «Їстівні та отруйні гриби»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 56 , конспект уроку,