17.03

Тема: Переміщення та його властивості. Рівність фігур.

Класна робота-§18 вивчити, №885,889,895.

Домашня робота-№890,892.

18.03

Тема: Симетрія відносно точки.

Класна робота-§19 вивчити, №907,909,914.

Домашня робота-№913,915.

31.03

Тема:Симетрія відносно прямої.

Класна робота-§20 вивчити, №930,932.

Домашня робота-№933,935.

01.04 

Тема:Поворот.

Класна робота-§21 вивчити, №953,955,957.

Домашня робота-№958.

07.04-08.04

Тема: Паралельне перенесення.

1. Прочитати §23 стр.189 підручника, вивчити правила, розібрати та записати в зошити розв’язання задач 1 та 2.

2. Перегляньте відео урок за посиланням:

3.Розв’язати задачі №975,977,979,983.

 

14.04-15.04            Тема: Площі подібних фігур.

1. §24 стр.202 вивчити.

2. Переглянути відео урок за посиленням:

          

3. Розв’язати задачі №1040, 1042,1044,1046, 1048.

 

14.04-15.04            Тема: Площі подібних фігур.

1. §24 стр.202 вивчити.

2. Переглянути відео урок за посиланням: 

3. Розв’язати задачі №1040, 1042,1044,1046, 1048.

 


Контрольна робота з теми «Геометричні перетворення».

1.(2б.)Знайдіть координати точок, симетричних точці А (-2; 4) відносно:

1) осі абсцис; 2) осі ординат; 3) початок координат.

2.(2б.)Побудуйте трикутник симетричний різносторонньому трикутнику АВС відносно точки О, яка є серединою сторони ВС.

3.(2б.).Виконайте поворот рівнобедреного трикутника ВСК з основою ВС  на кут 900 за годинниковою стрілкою  навколо точки К.

4(2б.).Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 7 см, 12 см. Знайдіть найменшу сторону подібного йому трикутника, якщо його найбільша сторона дорівнює 4 см.?

5. (2б.).При паралельному переносі точка А(1; -3) переходить в точку В(-1;4). В яку точку в результаті цього паралельного переносу переходить

точка С(1;-5)?

 

28-29.04      Тема: Чотирикутники. Властивості і плошщі чотирикутників.

1. Переглянути відео уроки за посиланням:

2. Переглянути презентацію: https://www.slideshare.net/virua/ss-36562562

3. Записати в зошит формули для знаходження площі чотирикутників.

 6. (2б.). Периметри двох подібних многокутників відносяться як 2:3, а сума їх площ дорівнює 13 см2. Знайдіть площі цих многокутників.     

05.05

Тема: Повторення – трикутники, види трикутників, площа трикутника, подібність трикутників.

  1. Перегляньте відео за посиланням:

  

  1. Виконайте тести.

Трикутник. Сума кутів трикутника. І і ІІ ознаки рівності трикутникі

Завдання тесту

06.05  Тема: Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.

1.Повторити матеріал та розглянути розв’язування задач:

2.Виконати онлайн тест до 09.05 за посиланням:

 https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=385100

12.05

Тема: Розв’язування прямокутних трикутників.

  1. Переглянути вфдео урок за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=yItW_OfWMc0

  1. Виконати тест за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=399606

 

 

Річна контрольна робота

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3870679