НУШ — це головна реформа Міністерства освіти і науки під керівництвом вже колишнього міністра Лілії Гриневич, розпочата за останні роки та запланована на десятиріччя вперед.

Її ключова мета — створити школу, «у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті».

Відтепер головне завдання для учнів українських шкіл — опанувати за 12 років навчання не просто окремі предмети, але так звані «компетентності». Їх перелік такий:

 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (якщо відрізняється від державної) та іноземними мовами;
 • математична компетентність;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • екологічна компетентність;
 • інформаційно-комунікаційна компетентність;
 • вміння навчатися впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
 • культурна компетентність;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Кожна з таких компетентностей — це комбінація знань, умінь, навичок, способу мислення, а також поглядів і цінностей. При цьому в рамках одного шкільного предмету учні - залежно від форми подачі того чи іншого матеріалу — можуть опановувати одразу кілька компетентностей

Нормативно-правова база НУШ:

 Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи

 Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи


☀  Наказ МОН України № 283 від 23.03.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”.

☀  Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі».

 Методичні рекомендації до наказу МОН України від 20.08.2018 № 923.

 Наказ МОН України від 20.08.2018 №924 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”.

 Свідотство досягень (формат А5).

☀ Свідотство досягень (формат А4).

☀ Наказ МОН України № 1362 від 07.12.2018 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи".

 Додаток до листів МОН України № 2.2-1250 від 18.05.2018 та № 2.2-1255 від 21.05.2018 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу».

 Розпорядження КМУкраїни № 903-р від 13.12.2017 року “Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»”.

 Наказ МОН України № 97 від 05.02.2018 року “Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках”.

 Лист МОН України №2.2-2937 від 24.10.2018 (свідоцтво досягнень учнів першого класу, яке складається з двох частин).

 Лист МОН України № 1/9-73 від 01.02.2018 “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга”.

 Постанова КМ України № 87 від 21.02.2018 року "Про затвердження державного стандарту початкової освіти".

 Державний стандарт початкової освіти (від 21 лютого 2018 р. № 87).