Склад методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін

Мірзахметова Валентина Миколаївна - керівник методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Члени МО:

Воробйова В. В.  - вчитель біології

Івахіна К. В. - вчитель інформатики

Івахін О. О. - вчитель інформатики, фізики, креслення

Костишина К. О.  -  вчитель географії та біології

Колосова Г. О. - вчитель математика, фізики

Кліпілін Д. О. - вчитель фізичної культури

Тема, над якою працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін:

«Формування та вдосконалення професійної компетентності   творчого педагога  як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості» 

Робота методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2020-2021 н.р. буде спрямована на розв'язання обраних тем і проблем

1. Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань.

2. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках природничо-математичного циклу.

3.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів інтерактивного навчання.

4. Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання.

5. Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей інтернету.

6. Посилення практично-діяльнісної компетентності та творчої складової навчальної праці на уроках.

7. Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей.

8. Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення наук природничо-математичного циклу.

9. Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми.

10.  Роль практичних робіт у процесі навчання шкільного курсу наук природничо-математичного циклу.

11. Ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками методичної літератури.

12. Пропаганда й шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.

13. Розробка окремих тем, уроків, розділів програм, випереджальне ознайомлення з цими матеріалами, моделювання уроку, розв'язування завдань, державних підсумкових атестацій.

Тематика засідань шкільного методичного об’єднання    учителів природничо-математичного дисциплін

І засідання

Дата проведення: серпень 2020 р.

Засідання підсумок-перспектива.

 1. Аналіз методичної роботи вчителів природничо-математичного циклу за 2019-2020 навчальний рік.
 2. Затвердження плану роботи на 2020-2021 навчальний рік.
 3. Програмно-методичне забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу (програми, підручники, посібники, методичні рекомендації).
 4. Про дотримання єдиного мовного режиму в школі.
 5. Проведення предметних тижнів у школі.
 6. Впровадження нового Державного стандарту базової та загальної середньої освіти. Аналіз навчальних програм та підручників для 10-11 класів.
 7. Створення оптимальних умов щодо адаптації учнів 5 класу в основній школі.

ІІ засідання

Дата проведення: жовтень 2020 р.

Засідання-консиліум.

 1. Про результати моніторингу знань, умінь та навичок учнів 5-11 класів зматематики (нульовий зріз).
 2. Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, екології, інформатики.
 3. Організація роботи з обдарованими дітьми.
 4. Охорона праці на уроках природничо-математичного циклу.

ІІІ засідання

Дата проведення: грудень 2020 р.

Нарада-підсумок.

 1. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад природничо-математичного циклу та участь в ІІ етапі.
 2. Про результати І етапу та участь у ІІ і ІІІ етапах фестивалю-огляду освітніх інтернет-ресурсів.
 3. Про результати моніторингу знань, умінь і навичок учнів 5-11 класів з матемиатики.
 4. Про підсумки перевірки стану викладання біології в 6-11 класах.

ІV засідання

Дата проведення: лютий 2021 р.

Засідання-консиліум.

 1. Захист учителями проектів «Особливості використання освітніх технологій на сучасному етапі навчання».
 2. Організація уроку в комунікативно-орієнтованому навчанні.
 3. Використання системи творчих завдань на уроках математики.
 4. Формування ключових компетентностей на уроках фізики.
 5. Самозвіти вчителів, які атестуються.
 6. Оцінка професійної майстерності вчителів, що атестуються.

V засідання

Дата проведення: травень 2021 р.

Підсумкове засідання.

 1. Про підсумки проведення предметних тижнів.
 2. Про підсумки проведення фестивалю-огляду освітніх інтернет-ресурсів (ІІІ етап).
 3. Організація та проведення ДПА (розгляд та обговорення матеріалів ДПА).
 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів природничо-математичного циклу за 2019-2020 навчальний рік (звіт вчителів).
 5. Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо удосконалення роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.