Увага! Всi виконанi завдання, питання пiд час виконання надсилати на e-mail 

ivahina83@gmail.com

16.03

Другий закон Ньютона.

Д/З § 31, основні поняття та формули записати в зошит 

16.03

Розв’язування задач.

Вправа 31 (4, 5)

19.03

Третій закон Ньютона.

Д/З § 32, основні поняття та формули записати в зошит, вправа 32 (3,4) 

30.03

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння.

Д/З § 33,  основні поняття та формули записати в зошит.

30.03

Розв’язування задач.

Вправа 33 (4-6)

02.04

Рух тіла під дією сили тяжіння. 

Д/З §34. Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит. Вправа 34 завдання 3-5.

06.04

Рух тіла під дією кількох сил

Д/З §35. Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит. Вправа 35 завдання 4,5.

06.04

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Д/З §36 Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит. Вправа 36 завдання 3,4.

 

09.04

Реактивний рух. Фізичні основі ракетної техніки. Досягнення космонавтики.  

Д/З §37 Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит.

Вправа №37 завд.1-3. (фото виконаних завдань надіслати вчителю)

13.04

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Д/З §38 Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит.

Вправа №38 завд.1,2. (фото виконаних завдань надіслати вчителю)

13.04

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Д/З §38 Опрацювати матеріал, основні поняття та формули записати в зошит.

Вправа №38 завд.3,4. (фото виконаних завдань надіслати вчителю)

 

16.04

Лабораторна робота №7 https://www.youtube.com/watch?v=gaAHoKMZzZo&feature=youtu.be

Вивчення закону збереження механічної енергії. с. 241 Проаналізуйте експеримент, зробіть висновки, результати занесіть до таблиці.

(фото виконаної  лабораторної роботи надіслати вчителю).

23.04

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

Д/З §39. Опрацювати матеріал. Вправа №39 завдання 3,4. (фото виконаних завдань надіслати вчителю)

23.04

Еволюція фізичної карти світу. Фізика і науково-технічний прогрес.

Д/З §40. Опрацювати матеріал.

27.04

Підготовка до контрольної роботи. Розділ V Рух і взаємодія. Закони збереження. 

Д/З Повторити розділ V  та пройти тест https://onlinetestpad.com/ua/testview/105254-rukh-%D1%96-vzaemod%D1%96ya-zakoni-zberezhennya-chastina-2

(фото результату виконаного тесту надіслати вчителю)

 

30.04

Контрольна робота

04.05, 07.05, 14.05

Робота над проектами

Зміст проекту оформлюється за такими розділами: 

Вступ – актуальність теми проекту (чим вона зацікавила учнів, яке практичне значення має для учнів, батьків, спільноти), мета і завдання роботи над проектом. 

Основна частина – це опис механізму реалізації проекту (Яким чином та за допомогою яких засобів був реалізований проект? Плани апробації конкретних справ з визначеними етапами). 

Заключна частина – це висновки, тобто результати та їх узгодження з поставленими завданнями. Завершується етап реалізації підготовкою загальної презентації та результатів проекту учнями класу. 

 

Презентація передбачає виклад результатів дослідницької, пошукової або практичної діяльності стосовно обраної теми за такою схемою: 

‒ тема проекту, його мета; 

‒ завдання, що були поставлені для досягнення мети; 

‒ способи виконання завдань; 

‒ основні ідеї, які використовувалися для теоретичного та практичного опрацювання проблем; ‒ отриманий результат; 

‒ висновок; 

‒ проблеми, які доцільно дослідити в майбутньому в рамках заявленої теми

Орієнтовні теми навчальних проектів для учнів 9 класу

Тема: ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Навчальний проект

Електрика в житті людини.

Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини.

Вплив електричного струму на людський організм.

 

Тема: МАГНІТНІ ЯВИЩА

 

Орієнтовні теми навчальних проектів

Магнітні матеріали та їх використання

Магнітний запис інформації в комп’ютерній техніці

Прояви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі. Магнітні бурі

Тема:  АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

Орієнтовні теми навчальних проектів

Ознайомлення із роботою  побутового дозиметра. Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

18.05.2020 р.

Річна контрольна робота  з фізики (завантажте посилання) https://drive.google.com/file/d/15jYteTY2XDKd9vhmlDqkuTTwAKjZQjXt/view?usp=sharing

(фото виконаних завдань надіслати вчителю)