19.03

Тема: «Збереження біорізноманіття, як необхідна умова

 стабільності біосфери»

Д\З опрацювати матеріал параграфа 52 , конспект уроку,

відео  

20.03

Зробити міні-проект на тему: «Оцінка екологічного стану свого регіону»

02.04

Тема: «Екологічна політика України»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 52, конспект уроку,

 Відео   

03.04

Тема: «Червона книга та чорні списки видів тварин»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 53, конспект уроку,

відео

09.04

Тема: «Концепція сталого розвитку та її значення»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 54, конспект уроку,

Відео

10.04

Тема: «Поняття про екологічне мислення»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 55, конспект уроку,

 відео

16.04.20

Тема: «завдання та досягнення сучасної селекції»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 56, конспект уроку,

Відео

17.04.20

Тема: «Внесок вітчизняних учених-селекціонерів »

Д/З опрацювати матеріал параграфа 57, конспект уроку,

Відео

23.04.20

Тема: « Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 58, конспект уроку,

Відео 

24.04.20

Тема: «Явище гетерозису та його генетичні основи »

Д/З опрацювати матеріал параграфа 59, конспект уроку,

Відео 

30.04.20

Тема: « Значення для планування селекційної роботи вчення М, І. Вавилова.»

Д/З опрацювати матеріал параграфа 60, конспект уроку,