До учнівського парламенту входять: президент, кабінет міністрів та вчителі-консультанти.
  • ž Кількісний та якісний склад учнівсько­го парламенту можуть змінити загальні учнівські збори школи.
  • Виконавчим органом учнівського само­врядування у школі є парламент, покли­каний формувати у всіх учнів свідоме івідповідальне ставлення до всіх прав і обов'язків, визначених Правилами для учнів школи, Статутом школи, Законом України «Про загальну освіту»,  «Про молодіжні  та дитячігромадські організації».

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про молодіжні та дитячі громадські організації

Стаття 1. Законодавство України про молодіжні та дитячі
 громадські організації

Законодавство України про молодіжні та дитячі громадські організації складається з Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян",

цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних. творчих, духовних та інших спільних інтересів;

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих
 громадських організацій

Молодіжні та дитячі громадські організації утворюються і діють на засадах добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:

молодіжні та дитячі громадські організації зобов'язані доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;

інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов'язана з діяльністю молодіжних та дитячих громадських організацій, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом.

Стаття 4. Засновники молодіжних та дитячих громадських
 організацій та їх спілок

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку.

Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.