Виконані завдання, надсилайте на ектрону пошту:  mirzaxmetova2@gmail.com


17.03

§31 вивчити, виконати вправи 4,5, на стр.168 письмово.

20.03

§37 вивчити, виконати вправи 1,3 на стр.206 письмово.

31.03.20

Тема: Солі: фізичні властивості, поширеність у природі та застосування.

§37 стр.202 підручника вивчити, дати відповіді на контрольні запитання після параграфу. Вправу 1 на стр.206 виконати.

Перейти за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5cc0qk58pADmdoEZrIFEeRVX7uNq16eY9gC9hBb1vA03Dww/viewform?c=0&w=1

та взяти участь у вікторині «Солі в повсякденному житті»

03.04.20

Тема: Хімічні властивості середніх солей.

1.§38 стр.207 підручника вивчити, дати відповіді на контрольні запитання після параграфу.

2.Переглянути відео за посиланням:

3.Лабораторні досліди №7 та №8 записати у зошит.

06.04.20

 

Тема: Хімічні властивості нерозчиннх основ.

1. Перегляньте демонстраційний дослід про добування нерозчинних основ:

2.Фізичні властивості нерозчинних основ:

Нерозчинні основи – за звичайних умов тверді речовини, різного

забарвлення, без запаху, не проводять електричний струм і не притягуються

магнітом. Cr(OH)3- сіро-зеленого кольору, Cu(OH)2 - блакитного

кольору, Fe(OH)3 - бурого кольору, Fe(OH)2 - блідо-зеленкуватого кольору.

Нерозчинні основи на відмінно від лугів забарвлення індикаторів не

змінюють.

3.Хімічні властивості нерозчинних основ:

1). Термічний розклад:

Нерозчинні основи на відмінно від лугів розкладаються під час нагрівання на

основний оксид і воду.

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Cu(OH)2 = CuO + H2O

Fe(OH)2 =FeO + H2O

2). Взаємодія з кислотами:

Нерозчинні основи взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль та воду.

Mn(OH)2 + 2HNO3 = Mn(NO3)2 + 2H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Завдання для самоперевірки:

1. При нагріванні Fe(OH)3

а. Не розкладається

б. Розкладається з утворенням кисню

в. Розкладається з утворенням води

г. Розкладається з утворенням водню

2. Позначте пари речовин, що утворюються при взаємодії магній гідроксиду з сульфатною кислотою:

а. Магній сульфід та водень

б. Магній сульфат та водень

в. Магній сульфат та вода

г. Магній оксид та сульфур (VI) оксид

3. Допишіть рівняння реакції:

Al(OH)3 …

4. Заповніть прогалини в наведених схемах реакцій:

… + HCl = AlCl3 + …

KOH + … → K3PO4 + …

… + …= Fe(NO3)2 + H2O

NaOH + …= Na2SO4 + …

10.04.20

Тема: Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

1.Переглянути відео урок:

2.Опрацювати §31 стр.163 підручника.

3.Розв’язати задачі:

  • Яку масу оксиду можна добути в результаті розкладу купрум (II) гідроксиду масою 9,8 г?
  • Який об’єм водню (н. у.) виділиться у процесі взаємодії цинку масою 130 г з хлоридною кислотою?
  • Яка кількість речовини сульфатної кислоти утвориться при взаємодії 2 моль сульфур(VI) оксиду з водою?
  • Яка кількість речовини кальцій гідроксиду утвориться під час взаємодії кальцій оксиду масою 28 г з водою?

 

14.04 Тема: Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

§28 стр.143 повторити, відповисти на запитання:

1.Які сполуки належать до солей?

2. Солі утворені: а)йонами металічних елементів і кислотними залишками; б)йонами металічних елементів і гідроксид-йонами; в) йонами гідрогену і кислотними залишками.

3. Із формул речовин вибрати формули солей, назвати їх.

K2 O, Na2SO4, HCl, KNO3, MgCO3, Fe2O3, Cr(NO3)3, Ag2S, SnCl2, HNO3, Zn(OH)2, NaBr, Na2SiO3, Mg3(PO4)2.

§37 стр. 202 підручника вивчити, висновки до параграфа записати в зошит.

Виконати вправи 1, 3, 4 на стр.206.

17.04.       Тема: Хімічні властивості солей.

1. §38 стр.207 вивчити.

2.Переглянути відео «Хімічні властивості солей» за посиланням:

3. Лабораторні досліди №7,8 записати в зошит.

 

21.04, 24.04

Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних речовин.

§42 стр.229 підручника прочитати.

Виконати вправи 1, 2, 4, 5.

 

28.04       Практична робота №2

Тема: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних речовин».

  1. Переглянте хід виконання практичної роботи за посиланням:

  1. У зошитах запишіть тему, мету, хід проведення дослідів (яка речовина береться і що до неї доливається), спостереження, рівняння відповідних реакцій, висновки. Зробіть загальний висновок до роботи.

 

05.05 - 08.05

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

Переглянути відео уроки, задачі, які розглядаються в них, записати в зошит :

 

 

12.05

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних речовин»

  1. Повторити  матеріал теми, підготуватися до контрольної роботи.

  2. Виконати тестові завдання за посиланням:

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=477236

 

Річна контрольна робота

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1317048