Мета проекту: створення і впровадження у практику роботи школи ефективної моделі учнівського самоврядування.

Завдання

1. Організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування школи, яка б відповідала потребам сьогодення.

2. Розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівського самоврядуванні.

3. Визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування.
4. Ініціювання та реалізація соціальнозначущих проектів, програм, акцій.

5. Реалізація програми навчання лідерів.
 

РАДА КООРДИНАТОРІВ ПРОЕКТУ У СКЛАДІ:

Директора школи -  Воробйова  Віра Василівна

Заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи -  Івахіна Катерина Василівна

Заступника  директора  з  виховної  роботи -   Тарасова Катерина Олександрівна

 

           

Педагога - організатора -

Слюсар Світлана Миколаївна

 

 

Мірзахметова Валентина

Миколаївна

Костишина Катерина Олегівна

Колосова Ганна Олександрівна

Оверко Альона Іванівна

Стельмах Ольга Павлівна

Пригода Тетяна Романівна

 

 

ФУНКЦІЇ РАДИ КООРДИНАТОРІВ:

* інтегративно-координаційна, яка полягає в об’єднанні та координації зусиль всіх структур школи;

* навчально-методична, зміст якої полягає у забезпеченні методичним інструментарієм, навчальними програмами; в організації навчання педагогів і лідерів учнівського самоврядування;

* дослідницька, яка реалізується через здійснення широкого спектру досліджень, моніторингу стану та динаміки розвитку учнівського самоврядування  творчих об’єднаннях;

* інформаційно-рекламна, завданнями якої є створення інформаційного позитивного іміджу дитячої організації, рекламування діяльності органу учнівського самоврядування.

ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

  • усвідомлення учнівською молоддю важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні школи, району;
  • розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді;
  •  набуття соціальної дії через участь у реалізації соціальних проектів;
  • оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності;
  • залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема;
  • розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування;
  •  розробка механізмів залучення молоді до активної участі в самоврядуванні.