Виконані завдання, надсилайте на ектрону пошту:  mirzaxmetova2@gmail.com


18.03

§35 вивчити, виконати вправи 4,5,6 на стр.163-164 письмово.

01.04. 2020

  1. Дати відповіді на за запитання : 

  2. Чи реагують оксиди з водою?

  3. Які речовини утворюються при взаємодії кислотних оксидів з водою?

  4. Які речовини утворюються під час взаємодії оксидів металічних елементів з водою?

  5. До якого типу хімічних реакцій належать реакції оксидів із водою?

2. Визначте, про яку реакцію йдеться в уривку літературного твору Борислав сміється (І.Франка). "Шипить  та  крутиться вапно, що його гасять у великих  дощаних скринях"

3. Прокоментуйте віршик, про яку речовину йдеться у ньому, де застосовується ця речовина:

Хоч не можу я горіти.

Мене треба погасити –

Буду вам добро робити, 

Хату зможупобілити,

Змурувати диво – дім –

Буде добре вам у нім.

4. Гра «Знайди пару».

Оксиди

Гідрати

SO3

H 2SO4

Оксиди: N 2O5, SO2, CuO, MgO, CO2, Р2 O5, K2 O, FeO, SiO2, Na2 O.

Гідрати: H2 CO3, H2 SO3, Cu(OH)2, KOH, HNO3, NaOH, Mg(OH)2, H3PO4, Fe(OH)2, H2SiO3.

5. Встановіть відповідність між запропонованими оксидами та основами:

Оксиди                  Основи

Na2O                      Cu(OH)2

MgO                        NaOH

Al2O3                     Mg(OH)2

CuO                         Al(OH)3

6. Закінчіть рівняння можливих реакцій:

K2O + H2O =

Na2O + H2O =

SO3 + H2O =

SiO2 + H2O =

06.04. 2020

Тема: Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

  1. Прочитати §37 стр.169 підручника.
  2. Переглянути відео за посиланням:
  3. Дати відповіді на запитання 1-5 на стр.172, письмово виконати вправи 6-8.
  4. Виконати навчальний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

15.04      Тема: Проблема чистої води.Охорона водойм від забруднення.

Підготувати комп’ютерну презентацію на цю тему.

Тема: Очищення води на водоочистних станціях та в домашніх умовах.

Переглянути відео за посиланням:     

 

§38 стр.174 підручника прочитати.

Виконати навчальний проект «Способи очищення води в побуті».

29.04     Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Вода».

§§31-38 повторити, підготуватися до тестування.

 

06.05  Тема: Контроль знань з теми «Вода. Розчини».

Пройти онлайн тест до 09.05 за посиланням.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=118295

 

 

Річна контрольна робота

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5914586