Увага! Всi виконанi завдання, питання пiд час виконання надсилати на e-mail 

ivahina83@gmail.com

Дистанційне навчання з інформатики ( заходьте і навчайтесь)

Код курсу jzztjse

16.03

Практична робота:  «Побудова діаграм у середовищі MS Excel»  http://asbit.nuczu.edu.ua/files/M1/1.7.pdf

Виконати практичну роботу, записати в папку для практичних робіт

19.03 ,  30.03

Практична робота:  «Рішення прикладних та науково-технічних задач у середовищі MS Excel»  http://asbit.nuczu.edu.ua/files/M1/1.8.pdf

Виконати практичну роботу, записати в папку для практичних робіт

 02.04, 06.04

Практична робота «Текстові формули (функції) Microsoft Excel» (завантажте посилання)

Виконати практичну роботу, записати в папку для практичних робіт, виконаний файл надiслати на e-mail  вчителя (для перевірки до 07.04.2020 р.

 09.04, 13.04

Тема: Виконання обчислень. Умовне форматування в Excel  

Завантажте посилання, виконайте завдання 1-5 аркуш (надіслати на перевірку 15.04)

16.04, 23.04

Практична робота «Побудова графіку в  Microsoft Excel» (завантажте посилання)

Виконати практичну роботу, записати в папку для практичних робіт, виконаний файл надiслати на e-mail  вчителя (для перевірки 24.04.2020 р.

 

27.04, 30.04

Тема:    АНАЛІЗ ДАНИХ: ПІДБІР ПАРАМЕТРА, ТАБЛИЦІ ПІДСТАНОВКИ, КОНСОЛІДАЦІЯ ДАНИХ (записати в зошит, конспект вивчити)

Крім основних функцій з системою Microsoft Office постачаються надбудови для Excel – допоміжні програми, що слугують для використання додаткових можливостей, вони встановлюються з вікна Параметры Excel, розділ Надстройки.

Наприклад, під час проведення складного статистичного або інженерного аналізу можна спростити процес і заощадити час, використовуючи надбудову «Пакет анализа». Надбудову «Поиск решения» можна використовувати для визначення впливу комірок на екстремальні значення залежної комірки.

Підбір параметра XE "Підбір параметра"

Підбір параметра XE "Підбір параметра"  – засіб пошуку певного значення комірки шляхом зміни значення в іншій комірці. У процесі підбирання параметра значення в комірці змінюється доти, доки формула, залежна від цієї комірки, не набуде необхідного результату. MS Excel змінює значення в конкретній комірці доти, доки формула, залежна від цієї комірки, не набуває потрібного результату.

Щоб виконати операцію  підбір параметра необхідно у вкладці Данные групи Работа с данными натиснути кнопку Анализ «что если» та вибрати команду Подбор параметра:

Операція Підбір параметра

Таблиці підстановки

Операція Таблица подстановки використовується для до­слідження впливу одного чи двох параметрів на значення пев­ної величини, яка задана формулою, що містить ці параметри. Якщо параметр один, то список його значень і список значень досліджуваної величини утворюють таблицю, котра називаєть­ся таблицею підстановки з однією змінною, що відображає функціональну залежність: y = f(x).

Якщо параметрів два, то список їх значень і список значень досліджуваної величини: Z = F(x,y).

Щоб виконати операцію Таблица подстановки в Excel 2010 потрібно вибрати операцію Таблица данных. Для цього необхідно у вкладці Данные групи Работа с данными натиснути кнопку Анализ «что если» та вибрати команду Таблица данных (рис. 30):

Операція Таблиця підстановки (Таблиця даних у Excel 2010)

Консолідація даних

За консолідації даних об’єднуються дані з декількох діа­пазонів, розміщених у різних місцях, у тому числі й у мережі.

Наприклад, якщо є робочий аркуш XE "робочий аркуш"  витрат для кожного ре­гіонального представництва, консолідацію використовують для перетворення цих даних в аркуш корпоративних витрат. Консолідувати дані в MS Excel можна декількома способами. Найзручніший метод полягає в створенні формул, в яких є посилання на комірки в кожному діапазоні об’єднаних да­них. Формули, що містять посилання на декілька робочих ар­кушів, називаються тривимірними. Консолідацію з розташування слід застосовувати, якщо наприклад, є дані декількох робочих аркушів, створених на основі одного шаблону. Коли встановлено автоматичне оновлення консолідації в процесі зміни початкових даних, не можна змінити набір комірок і діапазонів, які входять у консолідацію. Ця функція доступна тільки під час оновлення консолідації вручну. Консолідацію з категорій слід використовувати, якщо потрібно узагальнити робочі аркуші, які мають однакові заголовки рядів і стовпців, але різну організацію даних. За допомогою цього способу можна кон­солідувати дані з однаковими заголовками з усіх аркушів.

Щоб виконати операцію  Консолідація необхідно у вкладці Данные групи Работа с данными натиснути кнопку Консолидация та виконати необхідні дії:

 Операція Консолідація

 

04.05

Тема: Зведені таблиці в Excel

Завдання 1 На контрольні питання відповісти в зошиті.

Зведені таблиці-це зручний інтерактивний інструмент Excel, який дозволяє підсумувати велику кількість даних і порівняти між собою, використовуючи різноманітні способи обчислення. 
Зведені таблиці є одним з найбільш могутніх засобів MS Excel з аналізу баз даних, розміщених у таблицях чи списках. Зведена таблиця не просто групує й узагальнює дані, але і дає можливість провести глибокий аналіз наявної інформації. Створюючи зведену таблицю, користувач задає імена полів, що розміщаються в її рядках і стовпцях. Допускається також
завдання поля сторінки, що дозволяє працювати зі зведеною таблицею, як зі стопкою аркушів. Зведені таблиці зручні при аналізі даних з кількох причин:

 • Дозволяють створювати узагальнюючі таблиці, що надають можливість групування однотипних даних, підведення підсумків, підведення статистичних характеристик записів;
 • Легко перетворюються;
 • Дозволяють виконувати автоматичний добір інформації;
 • На основі зведених таблиць будуються діаграми, що динамічно перебудовуються разом зі зміною зведеної таблиці
Щоб створити звіт зведеної таблиці потрібно:
 • вирішити, на які запитання мають дати відповідь наявні дані;
 • за допомогою майстра зведених таблиць підготувати дані до звіту;
 • скласти макет звіту, перетягуючи поля до області макета. От і все - перед вами звіт зведеної таблиці.
Отже,
вибравши будь-яку комірку бази даних, виконайте команду Зведена таблиця з пункту меню Дані. 
Майстер зведених таблиць виводить перше з трьох вікон діалогу. У ньому потрібно зазначити, на основі яких даних створюється таблиця. Як правило, це список Excel, тому залиште перемикач в списку або в базі даних Microsoft Excel встановленим.
 
Натисніть кнопку Далі. Відкривається друге вікно майстра, в якому пропонується ввести діапазон, що містить вихідні дані.
Якщо вікно майстра правильно задає вихідні дані, натисніть кнопку Далі, інакше введіть правильний діапазон.
У третьому вікні діалогу майстра зведених таблиць сформуйте макет нової зведеної таблиці. Для цього натисніть кнопку Макет І перемістіть кнопки з назвами полів у потрібну область рядків, стовпців або даних чи сторінок. Зони Стрічки, Стовпець, Далі повинні мати відповідне поле. Інформація в зоні Дані, як правило, обробляється математично. Тому в ній розміщують числові поля. При переміщенні кнопки поля в область Далі програма Excel вказує тип операції, яку здійснить з даними. За замовчуванням обчислюється сума. Для зміни ТИПУ операції слід перемістити кнопку поля в область Далі і двічі клацнути лівою кнопкою миші на ній відкриється вікно, в якому можна вибрати потрібну функцію обробки даних.
 

Контрольні запитання:

 1. Що називають зведеною таблицею?
 2. Що з`являється на листі після виконання команди Зведена таблиця?
 3. Як виконати переміщення кнопок з панелі інструментів у таблицю?

  07.05,  14.05, 18.05.

  Тема: Виконання навчальних проектів

  параграф 36 (стор. 237-239)

  Уважно прочитайте  рекомендації щодо виконання проектів, оберіть власну тему, виконайте проект  та надішліть файл вчителю 

  21.05.

  Підсумкова контрольна робота з інформатики (завантажте посилання)

  Виконайте тест,  скриншот результату надішліть вчителю.