Учні 7 класу, прошу вас працювати на платформе "Classroom"


16.03

1. Опрацювати # 42 "Післязародковий розвиток тварин"

2. Відповісти на запитання ст. 171.

3. Робота в зошитах ст. 78-80

17.03

1. Перевірити свої знання з теми "Процеси життєдіяльності тварин" на сайті http://interactive.ranok.com.ua .

2. Виконати міні-проект (за вибором) ст. 172

30.03

1. Тема 3 - Поведінка тварин. Опрацювати # 43 - Поведінка тварин та методи її вивчення.

2. Відповести на запитання с. 175

3. Робота в зошитах з данної теми.

31.03

1.  Опрацювати # 44 - Вроджена і набута поведінка.

2. Відповести на запитання с. 179

3. Робота в зошитах з данної теми.

4. Просмотр відеоуроків в Instagram, Google.

06.04

Поведінка тварин. Шановні учні. перегляньте відеоматеріал. Опрацюйте 43-49, випішіть терміни у зошит та вивчіть їх, спостерігайте за тваринами.

 

   

Готуймося до виконання тематичного оцінювання з даної теми у робочих зошитах.

07.04

Тема 4 Тварини і середовище існування

1. Опрацювати &50 "Популяції екосистеми та чинники середовища
2.Відповести на запитання с.197.


13.04
1. Опрацювати &51 " Екосистема. Ланцюги живлення."
2.Відповести на запитання с. 199.
3. Робота в зошитах з даной теми.
4. Прсмотр видео уроків на телеканале Zik (вівторок, чет

14.04.2020
1.Опрацювати &52 "Вплив людини та її діяльності на організми"
2. Відповести на запитання с.201.
3. Робота в зошитаз з даної теми, с.101.
4. Просмотр видео-уроків.

22.04. 2020.
1.Опрацювати &53 " Основи охорони природи. Природоохоронні території."
2. На вибір із за пропанованого списку( заповідники, національні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, зоопарки) написати короткий реферат.

27.04 2020
 1.Опрацювати &53 "Червона книга України"
2.Відповести на запитання с.205
3.Подивитися на Google видео-урок "Червона книга України"
28.04.2020
1.Виконати роботу в зошитах з даної теми: "Вплив людини та ії діяльності на єкосистеми. Єкологічна єтика."с.101-102. 

04.05.2020

Виконати контрольну роботу! Відповіді надіслати в "Classroom"

 

05.05.2020

1. Узагальнення "Подібність бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи" стор. 207 підручнику. 
2. Підготуватися до контрольної роботи в робочих зошитах 1-Варіант. - с.15, 2-Варіант. - с.16..

18.05.2020

Виконати контрольну роботу 1 та 2 варінт, в тому порядку, як ви сидите в кабінеті біології. 
Роботи виконати на окремому аркуші та здати в школу на перевірку 20.05.2020 до 11:00

Контрольна робота Варіант 1
Контрольна робота Варіант 2

19.05.2020

Виконати контрольну роботу 3 та 4 варінт, в тому порядку, як ви сидите в кабінеті біології. 
Роботи виконати на окремому аркуші та здати в школу на перевірку 20.05.2020 до 11:00
Контрольна робота Варіант 3
Контрольна робота Варіант 4